Månadsarkiv: februari 2010

Språkkonservativa

Jag blir irriterade på människor som inte förstått det där med språklig förändring och hur den förändring går till. Nätverket Språkförsvaret är lysande exempel på människor som är såna. De förstår inte att påverkan från andra språk är en del av en språklig förändring som alltid har skett av exempelvis svenskan och måste ske för att språket inte sak stagnera. Vad blir om språkets ordförråd ligger kvar på samma ställe århundrade medan andra språk hittar andra sätt att uttrycka som är bättre. Detta skulle göra att man börja använda sig av språk där man kan uttryckas sig bäst och svenskan blir där mest fara utrotning.

Språkförsvaret anmälde svenska regeringen, Luftfartsverket, Stockholms kommun mm. för ett tag sen till JO för att testa den nya språklagen som stärkt svenskan och föreskriver mer än tidigare att de offentliga ska främja svenska språket och svenskan blev officiellt språk. Nu har JO:s dom kommit Regeringen får kritik för att det har sina emailadresser på engelska, men Luftfartsverket och Stockholm blev slapp kritik mot att de dömt alla svenska flygplatser till ”airport” och för ”Capital of Scandinavia” i Stockholms fall. Då går Språketförsvaret ut med att de tycker lag behöver skärpas.

För det första är jag skeptiskt till dagens språklag där man har svenska som officiellt språk, då jag tycker att det språk som är mest praktiskt att använda ska det användas. Vilket förmodligen i stora drag blir svenska, men lagstiftning ska försöka vara så långsiktigt som möjligt därför kan man inte stadga ett språk som kan försvinna för det kan hända alla språk. Sen om man vill försvara ett språk så är utveckling av språket det viktigaste som finns, där intagning av lånord är en viktig del då man känner att det inte kanske finna bra ord i svenskan för att uttrycka sig på för få fram det man vill ha sagt. Utan språkutvecklingen svenska haft skulle vi nu pratat isländska idag och förmodligen kanske till med att man inte ens pratat svenska i Sverige för språket hade blivit mindre och mindre för man inte tog in lånord. Istället hade då folk betytt språk som hade funnit att det inte gick att uttrycka sig på ett bra sätt med svenskan.

Så språkförsvaret betytt inriktning om ni menar allvar med försvaret av svenska språket! Plus alla svensk lärare där ute och övriga små hobbespråkfascister.

Andra om JO-domen; Sveriges Radio skriver två gånger om detta. Sen skriver också Aftonbladet om det.


Intressant?

Sluta detaljreglera EU!

Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson gick idag ut och kritiserade förslaget till mammaledighetsdirektiv som nu diskuteras i EU, som handlar om att det ska bli obligatorisk för mammor att vara ledig sex veckor efter förlossningen. Förutom att det förslaget stinker ur ett jämställdhetsperspektivet för att just mammor är dem som ska tvingas att ut dessa första 6 veckorna, så är det också ett kasst förslag för att det är ett konkret bevis att EU måste sluta detaljreglera sån här nu, det är inget EU behöver läggas sig.

Det är därför med stor besviken när jag läser den som kallar liberala ledarsidan i DN, som håller med mig att förslaget är klåfingrigt, men samtidigt säger i samma ledare att det behövs EU-regler på område och detta gör mig besviken. Argumenten, från DN:s sida, går så att det behövs gemensamma regler för att vi har de fri rörligheten på arbetsmarknaden i unionen och detta påverkar arbetsmarknaden, men det finns det mycket som gör, för det ska vi inte ha minimiregler på allt som har en minsta koppling till arbetsmarknaden som arbetslöshetsförsäkring, en minimiregel om att man måste ha en statlig garanterad försäkring? Nej, det ska vi inte. Jag har tidigare skrivit på bloggen att jag tycker EU ska lämna alla områden förutom utrikes- och säkerhetspolitik, viss ekonomisk politik (läs valutapolitik), utrikeshandelspolitik, viss rättspolitik, förstås också miljöpolitikens stora drag.

För alla som känner mig är jag mycket stark EU-vän, vissa kallar mig också ”EU-fanatiker”, men såna här saker får mig att skämmas över den Europeiska Unionen. Jag säger bara riv direktivet och släpp just detta område till medlemsstaterna.

Media
Rasmus Jonlund skriver också om detta och nämner om en omvänd debatt om den vi har i Sverige där det diskuteras två reserverande delar för föräldrarna. Rapport nämner det också. Mark Klamberg skriver också om det. Det gör även Hanna Lager. Även Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström skriver mycket klokt i frågan. Leplaid nämner det också. Vänsterpartiets EP-ledamot Eva-Britt Svensson skriver också om det. Frenchcreme skriver också om det absurda med detta förslag. Även Jakob Lundgren. DN rapporterar också. En annan skriver om det här. Ung vänster reagerar emot förslag på sin blogg. Trollhare försvarar den kloke Birgitta Ohlsson och nämner då också detta. Motpol hakar också på kritiken mot EU, men kritiserar också svenska politiker för att de vill ha en individualiserad föräldraförsäkring i Sverige. Stefan Olsson är inne på samma spår. Även Johan Ingerö undrar om EU-ministern är konsekvent. Anders Wallner tycker inte om att EU går och bestämmer över hans föräldraledighet. Uppsala Nya Tidning rapportera även om nyheten. Även Aftonbladet, DN. GreenJESSICA skriver också om det. Sen skriver också Maria Byström i ämnet.

Länkuppdatering: Så skriver Linnea Darell och undrar hur detta kan vara en EU-fråga.

Länkuppdatering 2: Nu skriver Liberala Anna i ämnet.

Länkuppdatering 3: Även Carina Boberg skriver nu i ämnet och är en bra översikt vilka FP-märkta bloggar som skriver om det.

Länkuppdatering 4: Louise Tjernquist skriver kring detta och kopplar till hur vi ser på människor som olika tillhörigheter.

Koll mer vad som skrivs kring detta ämnen EU,

Intressant?

Vad ni som resonera med mig här på bloggen betyder för mig

Efter uppmaning att man på twitter att kl. 19.00 ska skriva ett blogginlägg på sin blogg vad de som kommenterar på ens blogg betyder för en. Därför tänkte jag göra detta nu. Jag tycker det är otroligt roligt när folk kommentera mina inlägg för det är just det jag vill med mina inlägg att folk läser dem och att en diskussion startat kring inläggets ämne. Min åsikter och argument för dessa får vägas mot andras åsikter och argument. Sen behöver det inte alltid vara resonemang kring åsikter utan vara hjälp till hur man ska utforma ett flygblad som lägger upp på bloggen, en kampanj, hur jag ska formulera ett tal jag ska hålla och där får synpunkter på detta.

Så ni alla som någon gång ha läser min blogg har ni synpunkter eller funderingar skriv, skriv och skriv! Jag vill ha en levande blogg som verkligen sprutar ut liv. Det är jag tillsammans med just dig som skapar detta.

Andra som skriver om wordness Olofb, mlokit

Intressant?

Snön dominerar även på nätet

Jag noterade att ”snö” är det som dominerar på bloggar.se efter politik som vanligt dominerar där. Samma sak med knuff.se där ”snökaos”  ett av dem ord som dominerar när jag skriver det här. Det visar på hur stort faktiskt Internet är och det för länge sen slutade vara något som bara nördar håller på med. Det som är det största problemet i den fysiska världen är det också på nätet och hur mer dem som växt upp med Internet  blir den dominerade gruppen i samhället kommer man se detta mer (se inte detta som ett angrepp på de bland i äldre generationer som är jättebra på nätet, men det är ändå så att det är den yngre generationen som är den dominerade).

Därför är det också viktigt att lagar är likadana på nätet som i övriga samhället ingen särlagstiftning al a Ipred. Upphovsrätten måste vara byggd efter vad fildelning faktiskt är, inte stöld utan det som lagligt idag när man lånar ut sin DVD till en kompis där har du likheten och detta måste synas i lagboken. Det kommer förstås aldrig gå att debattera denna fråga med den gammal upphovsrättsindustrins företrädare som Antipiratbyrån för dessa har motarbetat varenda teknik förändring av sin industrin från grammofonen till Internet. Varje gång har det varit tal om industrins död och har det skett; nej för dem existera uppenbarligen fortfarande. Här är det alltså bara och vänta ut generationsskiftet i denna industri och senare omstruktureringen. Som börjat skett med Spotify och Voddler.

Läs mer kring dessa ämnen; Teknikneutral lagstiftning, Internet

Intressant?

Euron – varför det är bra för Sverige

Såg för ett tag sen en kommentar på min partikollega Christer Sörlidens (FP) blogginlägg, där han skrev om Cecilia Malmström och EU-kommissionens blivit godkänt, som handlade om att FP-märkta bloggar håller tyst om EMU nu när det knakar så mycket i fogarna. Därför tänkte jag nu bevisa att så inte är fallet.

Det är faktiskt att ekonomer fortfarande försvarar EMU, men visst den kåren är splittrade så jag ska inte använda ekonomiska argument för det är inte mina starkaste. Det är så att den Europeiska Union och dess föregångare kom till att de såg att en integration och skapade av ett ömsesidigt beroende mellan de europeiska staterna är en viktigt del av för att hålla kriget borta från Europa. Det har också lyckas ingen av de länder som ingått i EU har krigat med varandra sen andra världskriget, sen har tyvärr inte alla Europas länder ingått i Unionen och gör det fortfarande inte. Vilket lett till krig i exempel sydöstra Europa, på Balkan. Därför är det viktigt att visa från EU att vi har en vilja att släppa in dem och de tjänar på detta så mycket att det reformerar sina länder så det uppfyller EU:s viktigaste krav om demokrati och marknadsekonomi. Det är därför viktigt att fördjupa samarbetet exempelvis ekonomiskt med en gemensam valuta, gemensam miljöpolitik, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och större brottsbekämpning ska skötas av en gemensamt rättsväsende. Det är saker som ser till att EU ännu mer minimera risken för inre allvarliga konflikter av olika slag.

Alla dem olika områden jag nämnde är viktiga pussel för ett europeiskt fredsbevarande, däribland EMU inräknat. Det finns förstås motargument mot alla enskilda frågor, men i sin helhet och när man även tar ner dem per fråga, så överväger fördelar nackdelar. Jag är den första dagens EU:s fel och brister att det lägger sig alldeles i detaljfrågor som lika gärna kan vara medlemsstaterna eller ännu mer lokalt som ner på individnivå. Det finns liksom med EU som svenska staten som det både låta bli allt handlar att ha allt på rätt nivå utifrån effektivt och att individen ska ha stor makt själv som möjligt ska vägas samman.

Jag uppmanar den som skrev kommentaren som jag nämnde i början svara på sin blogg utifrån det jag nu tagit fram som argument, som förstås inte är ekonomiska för den debatten vill jag nu lämna utanför när det gäller EMU och som jag gjort resonera utifrån vad som är EU.s mål.

Mer kring ämnena, Europeiska Unionen, EMU, Euron, fredsprojekt
Intressant?

Väl spenderade skattepengar…

Jag läser på min partikollegas blogg som sitter i Kultur- och fritidsnämnden i min hemkommun Botkyrka att de styrande vänsterexperimentet beslutat att samma år som nämnden beslutat om nedskärningar av verksamhetsbidraget, satsar de pengar på att ha en kultur- och idrottsgala. Det är vad jag kallar väl spenderade skattepengar, eller inte. De prioriterar bort barn framför att kunna anordna en idrottsgala, vad är detta för prioritering? Visst kan det vara kul att hedra sin kommuns storheter inom kultur och idrott, men ska detta verkligen göras då man skär ner på den viktiga delen av kulturpolitiken som handlar om just verksamhetsbidragen till ungdomsföreningar som är beroende av dem. Eller när sånt som är kommunens kärnverksamhet nedprioriteras, alltså skola, vård och omsorg. Kommunledning måste tänka om, göra om och göra rätt, annars får kommuninvånarna gör det den 19 september och ge makten till några som tar väl hand om andras pengar.

Läs andra som skriver om detta
Moderaterna i Botkyrka,


Intressant?

Integration

Skrev för ett tag sen hur man bäst försvarar de öppna samhället, där jag drog upp skillnader mellan främlingsfientliga och de som vill försvara de öppna samhället, men använder fel medel. Nu tänkte jag ge mig mer in på hur en integrationspolitik ska se ut i det liberala öppna samhället.

Det finns inget lätt svar för den liberala integrationspolitiken, men för mig så är grunden att ingen ska leva i utanförskap eller ofrivillig segregation. Frivillig segregation, om man nu ska kalla det så, ser jag inga problem i, där människor försörjer sig själv, om människor väljer att bosätta sig där människor av samma ursprung som sig själv vad är problemet med detta?. Svenskamerikanernas förfäder gjorde samma sak när det flyttade till USA för finna lyckan de bosatte sig där det kändes hemma i USA, bland andra svenskar. Har USA idag problem med dessa grupper som svenskamerikaner eller andra européer för att de bodde tillsammans? Nej, det har de inte, vad är det då som problemet i Sverige? Är det pga.  större kulturella skillnader än vad det var i svenskar och USA? Visst är det större skillnader mellan kulturerna idag, men det är absolut inte det som är problemet. Problemet ligger istället hur Sverige behandlat människor kommit hit, de flesta ser dem som offer. Detta synsätt är fel, det används i debatten idag, som ”vi kan inte ta hand om alla”. Det handlar inte om att Sverige ska ta hand om alla, det handlar om att man ska ha rätten att flytta var man vill och rätten till förverkliga sig själv. Problemet ligger förstås inte där, för att vilken drivkraft man har om man river upp alla sina rötter för flytta till ett land långt bort, är ens fantasifullhet enorm. Det är liksom ingen slump att många stora gamla svenska varumärken (vill någon ha en länk tar jag fram en) är skapade immigranter. Kan man utnyttja människors fulla potentiella kraft kommer vi långt på vägen i integrationspolitik och en sådan politik skulle knappast behöva finnas. Svenskan är viktigt att lära sig och är nog en viktig del för att få ett jobb för många, men skulle någon klara sig utan statens hjälp, få jobb utan att kunna svenska ska vi inte tvinga denna person att läras sig för då klarar han sig ändå. Men det är med språket kommer få ett eget inlägg är en för viktig fråga för blandas samman. Integration är så mycket enklare än vad svenska politiker är gjort den till sluta behandla immigranter som offer, utan se den möjlighet och ställa visa krav för få ta emot bidrag från, exempelvis gå svenska undervisningen.

Det finns ett tydligt exempel på det jag nu pratar om. Det var en man som med hänsyn av religiösa skäl inte ville skaka hand med den kvinnliga intervjuaren efter arbetsintervju för detta så fick han inte arbetet och han förlorade A-kassan för att han vägrade skaka hand för att de såg som att han inte gjort allt för att få ett arbete. Mannen gick till domstol fick rätt och får skadestånd. Det är visserligen så att alla ska respektera andras religion med mera. Men samtidigt måste också arbetsgivaren få dra en gräns upp den inte anser att den inte accepterar att skaka hand med sina kvinnliga överordnade/kollega och då kan man inte fortsätta få A-kassa för att han gjorde inte allt han kunde för att få ett jobb. Då får man välja mellan principer eller att kunna försörja sig själv och ha rätt till statligt när han behöver. Läs mer om just detta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Intressant?