Bort med förlegade symboler på mynten!

För drygt en vecka sedan gick Republikanska Föreningen ut med att man Riksbanksfullmäktige borde ”modernisera utseendet på sedlar och mynt” genom att ta bort alla kungar och kungliga symboler från sedlarna och mynten för detta så uppmärksammades de i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenska dagbladet, Helsingborg Dagblad, Göteborgs Posten, Sverige Radio i Blekinge.

Detta har dem självklart rätt i. Det finns så mycket bättre personer att hylla genom att sätta dem på de ställen där kungarna är idag. Som Astrid Lindgren som framför allt förtjänar det efter att aldrig fått Nobels litteraturpris, Alfred Nobel, något typiskt för svensk natur som förslagit från RepF en älg, Raol Wallenberg, Ingemar Bergman,  Ingvar Kamprad. Detta var bara bra exempel på vad man kan ha istället det finns mycket andra bra förslag, för detta enda som skulle vara sämre än kungarna är om man sätter dit någon välkänd svensk nazist.

Sen ska man förstås införa euron och där ska man till huvuddel tycker ha europeiska värdesymboler

Andra som skriver om förslaget från Republikanska Föreningen att byta ut kungarna från mynten;
Det som är för förslaget: Jinges Webb och Fotoblogg, Gert Frost, Från min Horisont, Niklas Wilfer , Mad World, Nattis 2.0, Bang your head, Kommunisternas blogg, Klingande som Malm,
Det som är emot förslaget: Kennethbloggen , PO Kjellberg
Andra som bara yttra någon kommentar utan att ta ställning: Anybody’s place

Intressant?

9 svar till “Bort med förlegade symboler på mynten!

 1. Det handlar om flera orsaker, främst gäller det att hitta en vettig ersättning och dels handlar det om vedertagen internationell tradition, de flesta länder har sin statschef, monark eller president, på mynt och sedlar, varför ska vi vara ett undantag? Dessutom är det egentligen bara våra mynt som har kungen som symbol just för att han är statschef, våra kungar på sedlarna är där, inte i egenskap av kung, utan för deras betydelse för landet/riket Sverige.

  Som jag skrev så skulle jag mycket väl kunna tänka mig någon form av hyllning till Astrid Lindgren, speciellt nu när Pippi jubileras nästa år (60 år även om det dröjde till -45 innan pippi publicerades) och att det kanske vore något med specialutgåva av guldpengarna eller att Astrid/Pippi får pryda 200-lappen. Men i grunden anser jag att kungens profil hör mynten till.

  När det gäller euron och EMU så är jag både för och emot, jag gillar den praktiska tanken på en enad och gemensam valuta och valutapolitik, samtidigt som jag är kritisk till en centralt styrd valutapolitik utan hänsyn till Sverige, att vi ger Bryssel makten att bestämma över vår ekonomi, där hänsyn ska tas till alla länder, och kompromisserna blir många och länder kommer i kläm.

 2. Men sen som jag skriver finns det som mycket mer att vara stolt, även om det är internationell grej att ha statschefen på mynten som behöver man inte ha det, detta är det sämsta av alla former av argument, samma sak som ”Man brukar alltid göra så”. Sen är det bättre att ha något som faktiskt man kan vara stolt över varför ska man ha diktatorn Gustav Vasa på tusenlappen?

  I stället kan man nån statsminister som gjort mycket för detta land eller Alfred Nobel. Jag är också öppen för att man är något som hela mänskligheten kan vara stolta över då jag är låg tro på nationalstaten. Att vi ska ha vår statschef som har ärvt sin titel är ingen bra symbol för demokratin Sverige.

  När det gäller Euron så är jag framför allt för den för att av just politiskt anledning då jag ser att det är en viktig del av en större europeisk integration som jag stödjer. Sen kan man av rena ekonomiska skäl hitta både starka fördelar och nackdelar. Johnny Munkhammar är ett bra exempel på en som har bra ekonomiska argument för euron.

 3. Att ha statschefen på mynt handlar mer om god sed eller allmän vedertagen ”valutapolitik” och inte om ”Man brukar alltid göra så”.

  Stolt? Det är svårt att avgöra om vi svenskar är stolta över vårt kungahus, jag vet inte om någon sådan undersökning har gjorts, däremot visar undersökningar på att en väldigt stor majoritet är för kungahuset och att ha kvar konstitutionell monarki i Sverige. Som alltid måste man ställa sig kritisk till undersökningar och hur hög validitet och realabilitet dem har.

  Och vi svenskar kan faktiskt avskaffa kungen, allt som krävs är två riksdagsbeslut, från två mandatperioder, så är det klart, men ingen politiker skulle våga väcka den frågan, driva det till val och dessutom få igenom det.

  Men vår statschef saknar egentligt politiskt inflytande, även om kungen kan säga något offentligt som kan påverka uppfattningen hos folk. Däremot kan man ju istället fråga sig hur demokratiskt vårt politiska system är med ministrar, generaldirektörer, landshövdingar med flera, där poster många gånger tillsätts snarare på grund av hur goda vänner man är än något annat.

  Gustav Vasa var förvisso en monark som skulle kunna kallas för diktator eller tyrann, men Vasa är också fadern till det vi idag kallar Sverige, det är det han symboliserar, precis som exempelvis USA har för landet viktiga presidenter på sina sedlar.

  Sedan tycker jag, precis som så många andra, att det finns mängder av viktiga personer i vår svenska historia, som påverkat nationen och påverkat omvärlden, men tillgängliga sedlar och mynt är få och personerna många och alternativen är egentligen bara för nytryckta mynt- och sedelvalörer.

  Argumenten för och emot den svenska monarkin, eller monarki över huvudtaget, är egentligen lika bra som dem är dåliga. Viktigt är dock ändå att komma ihåg att Sverige faktiskt uppfyller kraven för att kallas demokrati och att detta faktiskt inte inskränks av att vi är en konstitutionell monarki.

 4. Visst det kan vara bra att ha statschefen men inte så länge vi har en arvsmonark.

  Visst kan vi avskaffa monarkin men medan vi har den ÄRVER man ett offentligt. Man kan säga vad man vill om hur man tillsätter ministrar, generaldirektör , mm. Det är fel att man får jobben på kompisband och inte att man är den bästa, men det är mycket bättre bland dessa offentliga ämbeten för ingen ärver sig till dessa titlar,man behöver ej vara i ett visst blodsband för att kunna bli ÖB för försvaret exempelvis. Det är det största felet med monarkin och detta bevisar att Sverige inte ens uppfyller sitt eget krav på demokrati som det står i grundlagen första paragraf (tro det var första) ”All makt utgår folket”, vilket inte stämmer.

  Man kan förstås som dig hävda att inte statschefen makt, men det är ändå formellt statens högsta ämbete och som man hör på namnet är den formellt chef över staten. Är det då demokratiskt, nej jag kan inte finna detta som det. Hur man kan se det som demokratiskt går ej ihop för mig.

  Sen är det så att presidenterna och landsfäderna i USA är något att vara stolt över det grundade något som på något sätt kan räknas som en demokratisk konstitution (alla fall i grunden hade förstås vissa brister). Men Vas är inget alls att vara stolt, han avskaffande till med det lilla demokratiska som fanns då, valmonarkin. Drog sig inte för att mörda dem var hans motståndare även bland ”svenskar” ex. Dackefejden. Dem som satt grunden för de demokratiska Sverige är värda att hylla däremot, som den person http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Chydenius. Han kan vi ersätta Vasa med på tusningen, om man ska hylla nån som ändå satte grunden för Sverige att vara stolt över.

  Helt rätt av dig vi kan inte hylla alla på sedlarna och mynten, men vi kan hylla några fler genom att ta bort kungarna.

 5. Man kan inte döma Gustav Vasa enligt dagens ideal. Jämfört med många av hans samtida kollegor, exempelvis Henrik VIII i England och Frans I i Frankrike, var han tämligen trevlig. Han betedde sig precis så som man förväntade sig att en statsledare skulle bete sig. Självfallet avrättade han Nils Dacke, det ödet brukar de flesta som gör väpnat uppror drabbas av, i alla länder och i alla tider. Hade han inte gjort det hade han ansetts svag och fått tampats med mer uppror. Synd för Vasa att vi har ändrat uppfattning idag, men det kan inte han rå för.

  Vad gäller valmonarkin är det sant att han formellt avskaffade den, men i praktiken var den redan borta. De flesta kungar före honom hade ärvt tronen. Det ansågs faktiskt rimligt att kungen skulle ha fostrats in i rollen. Dessutom måsta man se det ur en europeiskt perspektiv där i stort sett alla länder var arvmonarkier. Kungaval var helt enkelt omoderna. Att det skulle vara ett avskaffande av ”det lilla demokratiska som fanns då” stämmer inte, Riksdagen fanns då med, med bonderepresentation, till skillnad från många andra länder.

  Gustav Vasa gjorde slut på danskarnas inflytande och lade grunden till det moderna Sverige. Han har gjort sig förtjänt av 1000-lappen. Den andra kungen som fått ta plats på en sedel är Karl XI, en kung som tyvärr glöms bort ibland men definitivt hör till våra främsta. Han har fått 500-lappen eftersom han grundade Riksbanken, världens äldsta centralbank. Inte heller det orimligt. Två kungar av fem möjliga är inte så farligt…

 6. Klart, men helt och fullt kan man döma Vasa för det han gjorde, uppfattning om demokrati och mänskliga rättigheter är tidslösa även om det inte fanns i huvuden på den tidens människor alla brott mot detta är fel även om man inte tänkte i dessa banor. Han blir inte heller bättre för att andra i världen var värre.

  Sen har du rätt när du gäller valmonarkin. Det var så att man redan hade så mna ärvde vilket var fel, men samtidigt motiverar inte det att formellt att avskaffa detta. formellt hade Sverige ändå valmonarki och detta hade varit bättre om man hållit sig till detta. Ja, riksdagen fanns vilket gjorde att det fortfarande hade en lite, lite form av demokrati, men det formella avskaffande av valmonarkin var ändå ett steg från den lilla demokratin till ännu mindre.

  Att en kung i början på 1500-talet kan ha lagt grunden till något som man kan kalla det moderna Sverige är väldigt paradoxalt. Sverige var långt ifrån modernt eller hade grunden för det. Sen att en del saker hängt kvar tills idag är mer för att det verkade gå ihop med det moderna. Arvsmonarkin gör det inte även om det fått hänga på tills idag. Riksbanken är en bra grej som ska finnas kvar, men tycker inte vi ska ha kungen som grundade den för det, för som sagt han var kung som härjade och visa ingen hänsyn mot folk satte sig upp mot honom.

 7. Det blir likväl fel om vi utifrån våra erfarenheter och ideologiska övertygelser lastar någon i en annan tid. Demokrati och mänskiga rättigheter må uppfattas som tidlösa idag, men som du själv säger gjordes de inte då. Att anklaga Gustav Vasa för brott mot mänskliga rättigheter när han enligt då gällande lag avrättar en upprorsman är grovt anakronistiskt.

  Vad gäller arvsmonarkin håller jag fast vid att det var rätt beslut. Länder med klar successionsordning var mer stabila. Det enda större land som fortsatte som valmonarki var det Polsk-litauiska samväldet, och det resulterade i många perioder av politiskt kaos och slutligen landets undergång 1795.

  Du verkar döma Karl XI på förhand bara genom att han var kung. Jag ser inte hur din beskrivning passar in på honom. Var det att ”härja” när han ledde armén mot danskarna, när de förklarade krig 1675? Till skillnad från sin far och son höll han sig därefter borta från krig; hans fortsatta regering var den längsta period av fred Sverige upplevde under stormaktstiden. Var det att härja när han sanerade statsfinanserna genom reduktionen? Högadeln skulle nog förvisso skriva under på att han inte visade någon ”hänsyn” där…

 8. Visst man kan hylla människor som inte riktigt stod för dagens ideal, men samtidigt finns gränsen om personen var en kung som symbolisera att det viktiga är blodet inte kompetensen. Det är rent förkastligt för den tiden också för mig. Sen att Vasa faktiskt blev vald symbolisera han detta att man nu fullt ut kommer köra med systemet där blod spelar.

  Det kan finnas en poäng om man ska tänka egonationellt att arvsmonarkin var den stabilaste grunden för statsskicket. Men jag hör ändå till den skola som säger att det viktigare att man väljer de duktigaste än att det ska vara rätt blod.

  Argument kring Karl XI liknar det som nämns ovan, som där jag säger kompetens före blod.

 9. Ping: Året som gått | Andreas Froby (FP) – Liberal aktivist & framtidens politiker -

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.