Dagsarkiv: juni 8, 2010

Mors dag som personer blir förbjuda att uppleva

För lite mer än en vecka sen var det mors dag, det är en dag man ska rikta till tacksam till sin mamma, jag gjorde med att ge min blommor. Men det finns dem som inte nånsin får ha chansen att uppleva denna tacksamhet, då pratar jag inte de om som inte kan biologiska barn, för även om jag riktar en tanke till dem också, finns adoptioner som alternativ. Det finns dock en grupp som inte har det som val ens, det är transpersoner och intersexuella, personer som av någon anledning byt kön för att de inte känner sig hemma i det kön de fick eller blev stämplade med vid födelsen. När man byter kön, från man till kvinna, så blir man också tvångssteriliserad, allt enligt en lag från 1944. Man fråntas alltså rätten till att skaffa barn, uppleva känslan av detta. Ja, staten Sverige tvångssteriliserad människor, de nedgraderas därmed sitt människovärde.

Jag blir mycket illa berörd, min gode vän har råkat för precis detta. Jag känner en sorg i hjärtat, bara för att jag har haft turen att födas in i rätt kön har jag mer rätt till barn än min vän, vad ligger logiken där? Hon som har en mycket mer längtan till att skaffa barn än vad jag har, har förlorat den rätten. Med dem ord som hon uttrycker i sitt inlägg, att detta bara är så för att det handlar om att ”hålla rent i den svenska genpolen”, det gör att Sverige fortfarande har kvar rasistiska tendenser som kan dras till vad vi brukar kalla andra länders grovheter, ”hederskultur”.

Andra som skriver om detta
Victor Zetterman, Per Pettersson

Andra som bloggar om mors dag, tvångssterilisering, hederskultur, omänskligt

Ingen Datalagring – inte heller av sökord!

Datalagringsdirektivet har funnits ett par år nu sen den svenska socialdemokratiska f.d. justitieministern Thomas Bodström blivit överkörd av Sveriges Riksdag och gick till EU som införde det i hela Europa. Sverige har än så länge inte infört denna och fått flera anmärkningar och blivit fällda för att inte infört den. Nu är dock så att det finns förslag på att utöka till gälla sökord, där sökmotorerna ska vara tvungna att lagra dina och mina sökord i två år.

Detta är förstås helt oacceptabelt, jag har tidigare skrivit om datalagringen och är emot det nuvarande direktivet och glad att Sverige inte infört den och hoppas på Sverige inte gör det utan tar böterna, se vilka riksdagskandidater som skrivit kontrakt att rösta nej till datalagringen. Vi är ju i vanliga fall duktiga att införa direktiven från EU, men denna gång tycker jag att vi ska syssla med lite civil olydnad och vägra för att det är omfattade inskränkning på människors privatliv för att man registrerar deras telefonsamtal exempelvis och varifrån de ringer.  Staten får alltså koll var människor befinner, på helt oskyldiga personer. Därför är förstås utökning till sökord också helt fel, för att  man lagrar vad du sökt och detta kan förstås bli en form av åsiktsregistrering och omfattande registrering vad du gör i allmänhet.

Det är förstås självklart att polisen ska ha verktyg  för stoppa brottslingar och ska kolla övervaka misstänkta brottslingar för att få fast, men detta görs inte genom att klassificera alla som  brottslingar och skapar en självcensur som förstör demokratin. Sen har också effektiviteten, när man har omfattande information om människor,  blivit lägre, då förespråkarna alltid brukar prata om hur många fler man kan få fast mer övervakning, så finns ju klara bevisen på motsatsen. Terrorister lyckas kapa plan även med rigorösa säkerhetskontroller.

Det var Victor Zetterman som jag fick reda på det genom och han har också mailat de svenska parlamentarikerna för veta vad dem står. Christian Engström (PP) förklarar vad den skriftliga förklaringen 29 handlar om. Michael Gajditza skriver om detta också.

Andra som bloggar om datalagring, sökord, EU, övervakning, terrorism

Sverige är en del av Europa, rödgröna!

Under den ekonomiska kris som varit och som slagit hårt mot olika europeiska stater, har EU:s visat på en styrka även i kristider och kunna samlas och hjälpa varandra, för att man vet att kollapser sprider sig. EU fattar och har fattat avgörande beslut under den kris som påverkar Sverige, inte bara nu, men också år framåt. Därför är det viktigt att Sverige är en aktiv medlem i denna Union och har den som en aktiv del i allt beslutsfattande, alltså inte bara hur beslut påverkar Sverige, men också EU i sig och andra medlemsstater.

Därför finner jag det mycket anmärkningsvärt när jag finner att det i vänsterexperimentets utrikespolitiska överenskommelse finns dessa områden i världen:
1. Norden

2. Östersjön

3. Arktis

4. Ryssland

5. Södra Kaukasus

6. Mellanöstern och arabiska halvön

7. Israel och Palestina

8. Afrika

9. Asien och Oceanien

10. Latinamerika

11. Nordamerika

Ni undrar säkert som jag gjorde var finns Europa, tycker de att detta inte är viktigt del av den svenska utrikespolitiken så man inte behöver ha en helhetssyn på Europa som sådant. Detta säger något vad som kommer hända med den svenska EU-politiken om de vinner valet, passivt och tillbakadragen, inget EU-engagemang i den svenska eventuella rödgröna regeringen. Det kommer skada Sverige mycket i EU-sammanhang. Cameron i Storbritannien hade tur som var tvungna att släppa in Liberaldemokraterna i regeringen som ger landet lite mer trovärdig, efter all den negativa kampanj mot EU som Tories fört. Sverige kommer inte ha lika tur, så det är ytterst viktigt för Sveriges inflytande i EU att det fortsatt blir en alliansregeringen efter 19 september.

Europa är en vit fläck på den rödgröna kartan, detta får det inte bli i den svenska utrikespolitiken!

Andra som skriver om den rödgröna vita fläcken i utrikespolitiken;
Maria Weimer blir lika förvånad som kring detta och att de skriver att FN är den mest centrala organ i Internationell politik. Victor Zetterman också om detta och rädslan för vad en rödgrön regering kommer göra med EU i Sverige. Peter Kjällkvist har en mycket illustrativ bild av den rödgröna världskartan. Sebastian Bjernegård undrar om detta är skrämmande tecken på att Ohly får utrikesministerposten vid en rödgrön regering. Per Pettersson skriver också om detta också och spekulerar i om det kan vara så att det går bräschen för att räkna EU som inrikespolitik, förmodligen inte även om det faktiskt är mer inrikespolitik, så hade man hittat ett enskilt EU-avsnitt, hans skriver att det nog handlar mer om att de inte fann enighet därför strök Europa bara.

Andra som bloggar Europa, EU, utrikespolitik, vänsterexperimentet