Dagsarkiv: november 15, 2010

Nu ska de republikanska ungdomarna organiseras

I lördags  bilades Unga Republikaner som skapas för samla de ungdomar som vill slutföra den demokratiseringsprocess  av det svenska offentliga väsende. Organisationen kommer verka i nära samverkan med Republikanska Föreningen, men kommer självklart bedriva en självständig opinionsbildning. Vi kommer vara en aktiv deltagare i den republikanska diskussion vad som kommer efter arvsmonarkin.

Det som valdes till att ledda föreningen fram till ett årsmöte i vår är:
Ordförande i Unga Republikaners styrelse:
Johan Kovaniemi, student på Retorikkonsultprogrammet vid Södertörns högskola

Ledamöter i Unga Republikaners styrelse:
Andreas Froby, student på Europaprogrammet och aktiv i Liberala ungdomsförbundet
Jessica Schedvin, lärarstudent och vice ordförande i Unga Humanister
Eric Hansson, COO på Haed & Tail
Tariq Bacchus, studiestödsutredare på CSN

Följ oss på twitter.

Andra som bloggar om Unga Republikaner, Republiken Sverige, republik, monarki