Etikettarkiv: Euron

#Almedalen 2012 – Europa i fokus

Nu är det dags för Almedalen i år igen och detta är mitt fjärde i ordningen. Under veckan kommer jag fokusera EU-kommissionens representation i Sveriges event och andra event som tar upp Europa, EU och den pågående krisen.  Detta gör som stark Europavän för detta är denna fråga som förtjänar uppmärksamhet, då det starkt påverkar Sverige. Jag gör det också som förbundsordförande för Unga Européer. Du kan följa mitt uppvaktade av dessa frågor på twitter, via @andreasfroby & @JEFSwe.

I övrigt kommer jag dyka upp på seminarium som jag finner intressanta och har tid att gå på efter Europafokus.  Kommer försöka blogga som mycket möjligt.

Läs mitt fullständiga program här.

Min första remissvar för Unga Européer

I slutet av oktober skickades remissvar från Unga Européer på Regeringsförslaget Departementsserien 2011:25 ”Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget –stabilitetsmekanism för euroländer”.  Som jag var med och författade, vilket var mitt första remissvar för ett regeringsförslag.

Det är viktigt för att utnyttja den roll man fått som remissinstans, då man beslutfattarnas direkta uppmärksamhet.

För att se svaret läs nedan.

______________________________________________________

2011-10-21 Ds 2011:25
Statsrådsberedningen 103 33 Stockholm

Betänkandet Ds 2011:25, Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer

Sammanfattning
Vi stödjer lagförslaget och ser det som en nödvändig åtgärd för att det europeiska samarbetet samt valutaunionens överlevnad skall säkras. En kollaps av en valuta är inget alternativ, särskilt inte kollapsen av en saådan stor valuta som euron. Att bevara euron och samarbetet ser vi som något nödvändigt för att även behålla freden på vår kontinent och fortsätta bygga broar över nationsgränser. Det viktiga är dock att dessa åtgärder aldrig får urholka demokratin och närhetsprincipen.

Ytterligare förslag och ståndpunkter
Ändringen i EUF-fördraget var en snabb och nödvändig handling för att stävja den pågående krisen, dock måste dessa scenarier undvikas i framtiden och stabilitet byggas inom valutaunionen och EU. Vi tror att detta kan göras genom att euroobligationer införs, där vi på så sätt kan stärka valutans värde centralt, och det blir svårare för ett enskilt lands krisande att dra ned valutan i botten.
Ett annat förslag är att om ett enskilt EMU-land missköter sig så skall EU och Europeiska Centralbanken kunna gå in och faktiskt ta över statsfinanserna och rekonstruera ekonomin i landet. Likt förfarandet när ett bolag begär rekonstruktion av sen verksamhet hos en domstol.
För att Sverige och Europa inte skall drabbas hårt av skillnader mellan medlemsstaterna i EU bör så många medlemsstater som möjligt ansluta sig till euron, och så även Sverige efter en folkomröstning.

Förslag till riksdagsbeslut
Att Sverige godkänner ändringen av artikel 136 i EUF-fördraget och ändrar lagen 1994:1500 enligt förslaget i Departementsserien 2011:25.

———–

Debatt om FP+C, äntligen!

Jag tidigare gett indikation på den här bloggen att jag stödjer en sammanslagning. Blev därför glad när jag såg att Liberal Debatt hade ett temanummer om centerliberalerna där de både för fram fördelar och nackdelar med samgående. De utformar symboler och namnet centerliberalerna som jag själv nämnt här på bloggen. Innan detta temanummer tog också Ohlininstitutet upp detta i den eftervalsanalys dem skrev för Folkpartiet.

Adan Cwejman började denna vecka att uppmana till debatt i frågan

Klokt vore att vi påbörjar den här debatten nu och inte om tre år. Därför välkomnar jag alla inlägg på det här temat. Bör vi slå samman partierna? Varför? Varför inte? Vilka problem har liberala partier i alliansen? Gemensamma listor? Valsamverkan? Hur skulle ett gemensamt parti se ut?

Där uppmanar han olika C- och FP-bloggare att kommentera denna fråga bland annat mig.

Nu under veckan har det förts ett gäng resonemang i denna fråga. Joakim Holmertz har skrivit om svårigheterna när väl partierna slås, alltifrån synen de har på varandra, hur listorna ska sättas första valet för det kan finnas en sannolikhet att de gamla bekanta från de tidigare partierna håller varandra bakom ryggen. Vilket är mindre bra för partiet. Dock så stödjer han tanken då han konstatera att de frihetliga liberaler skulle stärka sin ställning. Bawar Ismail skriver också om det i ett inlägg där han förklarar positiv och smått går in på politiska områden delar partierna. Dock tro han inte på att partikulturerna blir något större problem. I ett annat inlägg fördjupar han just den problematiken med partikulturerna och säger att det olika kulturerna skulle vara en tillgång i utformade av partiets politik. Hanna Wagenius som tycker den liberala splittringen är problematisk, samtidigt som det finns stora hinder för en sammanslagning, synen på varandra mellan partierna. Emil Källström tar också hur detta skulle gynna liberalismen, men att just misstroende mellan partierna kan ställa till det rejält. Sebastian Hallén skriver om svårigheter och syftet inte ska vara bedriva mittenpolitik, därför är heller namnet Centerliberalerna mindre bra. Mot samma håll skriver Niklas Frykman, dock är ju båda positiva. Det finns förstås andra tongångar Catrine Norrgård är emot idé som vilar på både att FP akademiker, kärnkraftsvänner & EU-vänner, C bönder, kärnkraftsmotståndare & euromotståndare. Dock tro ju inte jag att dessa frågor är av någon avgörande betydelse, kärnkraften löst, EU-motståndet börja sakta men säkert dö ut i C. Sen det där med bönder är mer något fördomsfullt som måste se att det inte stämmer. Filip Wästberg skriver positivt om en sammanslagning där en början på mer öppna processer i interna val. Per Ankersjö är skeptiskt just på föraktfulla synen som finns mellan partierna.

Adam skriver om andra som skriver om idéerna.

Kom också och lyssna på Ohlininstitutet där Adam Cwejman och Magnus Andersson diskuterar frågan om en sammanslagning av moderpartierna. I dag skriver de också på Newsmill på temat.

Jag skulle väcka en idé hur man sakta men säkert kan öppna för en sammanslagning. Det är att vid nästa EP-val 2014 ställa upp under gemensam lista då man redan i dag tillhör samma partigrupp och alleuropeiska parti ELDR, man skulle också ställa upp under den gemensamma beteckningen. Det ska skulle kunna vara en utmärkt sätt och komma varandra närmare att bedriva valrörelse tillsammans. Därefter tro jag större steg mot ett gemensamt parti 2018.

Uppdatering: Christoffer Fagerberg kommentera kring Sanna Raymans anklagelse mot Adam Cwejman & Magnus Andersson om ”nånannanismen” vilket är en absurd anklagelse, vilket Christoffer poängtera, för att det finns mycket svårt för ungdomsförbund som är knutna till olika partier att gå. Kommer någon av partierna var villiga att stödja ungdomsförbundet? Victor Zetterman skriver om svårigheterna för en sammanslagning och vad han tro behövs för det ska ske.

Andra som bloggar på temat Centerliberalerna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Liberalism

Ja till Euron!

Jag har tidigare här på bloggen försvarat EU och Euron från angrepp, oftast försvarar jag angrepp från högerhåll. Man är ganska ensamt att försvara denna valuta just nu då man oftast blandar ihop vad som är krisen och vad som är valutans effekter. Det är förstås att krisen visat det finns en del detaljer i regler som det är allvarligt fel på, men valuta som grund har hjälpt Europa att hålla ihop under krisen. Jag är därför glad att Folkpartiet Liberalerna lyfter denna fråga i valet och tar tydlig, för sånt uppskattar väljarna mycket. Detta lönar sig i längden för partiet. Folkpartiet Liberalerna vet inte bara att detta gynnar oss ekonomiskt att gå med, det hjälper också till att bli mer av de gemensamma samarbetet, fördjupar integration mellan länder, som hjälper EU:s grundtanke att uppfyllas, aldrig mer krig i Europa. För hur mer knutna vi är till varandra hur mindre är risk för krig mellan oss.

Folkpartiet Liberalerna vill ha en folkomröstning nästa mandatperiod, vill du förstärka EU:s grundtanke ge då Folkpartiet Liberalerna din röst i höstens val. Ge också mig, framtidens politiker din röst om du bor i Botkyrka, för jag kommer oavsett hur det går på riksplan, kämpa för Botkyrka får det, de röstade ja till genom att införa euron som parallell valuta.

Expressens ledarsida tog också i veckan klar ställning för Euron!

Andra som bloggar om Europa, Euron, Folkpartiet Liberalerna, val 2010

Krisen och Euron – not the same

Under de senaste veckorna har det varit en debatt där oftast vänsterdebattör hävdat att den krisen som man nu framför allt ser i Grekland är en kris för Euron, finns även högerdebattör som hävdar detta. Jag blir så upprörd varje gång jag ser en sådan debatt, för att krisen är en sak och euron en annan. Det enda som kan skyllas eurosystemet för är att det inte haft tillräckligt stark regelverk för att se till att inga länder får mer än 3 % i budgetunderskott. I Greklandsfallet har det också varit så att de fuskade med siffrorna för att få komma in eurosamarbet, för att de inte hade tillräckligt stor granskning. Detta borde såklart inte gjorts, men nu är det som det är och situation får lösas utifrån det. Det ska också sägas att Grekland tyckte att det var så värdefullt att få gå med i Euron så att dem till och med fuskade sig in, det säger väl något om hur värdefullt själva valutasamarbetet är.

Med Euron så blir det en stabilare fred i Europa genom den ökade integrationen som valutasamarbetet skapar, vilket ger ett mer ömsesidigt beroende mellan länder som ser till att någon inte helt plötsligt kan baka ur samarbetet för att se till nationella intressen. Då detta skulle få stora konsekvenser för landet i fråga. Sen ser man också hur EU:s ledare i detta fall finansministrarna enas om räddningspaket för rädda euroländer i nöd och nu senast man fattat beslut om att stärka regelverket genom bättre kontroll där ett kontroversiellt förslag var att EU-kommission ska kolla ländernas statsbudgetar för kunna ge förbättringsförslag, som är rekommendationer, men detta fick sån kritik, men det förs vidare diskussion om det efter att fått en djupare förståelse om vad förslaget vad faktiskt handlade om. Men det sim också behövs är starkare sanktionsmöjligheter när de inte följer reglerna som förlorad rösträtt vid möten för det känns som värst för alla.

Victor Zetterman skriver om beslutet från EU:s finansministrar att kontrollen ska skräpas och ser detta som positivt. Edvin skriver också om detta, fast innan mötet och tycker att är synd att inte fler skriver om EU-relaterade frågor, för nu kan man inte skylla på traditionell media längre. Per Pettersson skriver att Sverige redan nu borde anpassa sin lagstiftning och ansluta oss till ERM, för att det inte finns ett svensk undantag för detta och sen smidigt kunna införa valutan efter en folkomröstning med ett ja till euron, kan inte än annat hålla med honom i hans resonemang. Alexander Bard skriver på Liberatis sida om kring det jag skriver: krisen är inte eurons kris!

Läs andra som skriver om euron, EU, Europa, finanskrisen

Den ekonomiska krisen fortsättning…

Det senasteveckorna har det nu varit mycket snack om Grekland och dess nära ekonomiska konkurs och vilka spridningseffekter en sådan konkurs skulle få till exempelvis Spanien och Portugal. I detta läge lyckas nu EU:s finansministrar komma överens om ett stödpaket till alla EU-länder, som kan hamna i samma sits som Grekland, men det är bara euroländerna som är garanterat kan få hjälp, , stödpaket kostnad hamnar på hela 720 miljarder euro där IMF lägger in ca 200 miljarder. Vilket är förstås är en del och detta gjorde också effekt på marknaden världen över börserna stig. Själv börjar jag fundera om detta är rätt väg att gå efter att sett filmen Överdos som handlar om nästa finanskris, den är baserad på Johan Norbergs bok den perfekta stormen, som handlar om hur denna finanskris som kom hösten 2008 skapades genom sänkning räntan efter 11/9-attackerna och krisen som skapades av det. En politik där man genom politik såg till att det skulle bli billigare att ta lån för att alla skulle ha råd att äga sitt eget hem, vilket skapade en bostadslånebubbla som till slut blev gigantiskt som kopplades runt hela världen på olika sätt. Likt alla bubblor sprack den också och i denna film får man på ett bra sätt får se detta illustrerat och där de som varande för denna finanskris när ingen trodde det var möjligt att den skulle komma. De förklarade vad som fick den komma till och hur nu politiker bygger upp en ”stimulanspaketsbubbla” som förstås också som kommer spräcka, vilket vi nu sett med Grekland, vilket räddades med ett överstatligt räddningspaket, men kommer detta långsiktigt att räcka? Måste kanske ekonomiskt kraftiga nedgångar få ha sin gång för att den ekonomiska utveckling ska utvecklas dynamiskt. För vad händer annars kommer till slut fortlöpande kriser leda till att fler stater hamnar i Greklands sits och behöver räddas och görs det. Vad händer till slut när land efter land hamnar där, vem ska till slut hjälpa? Kommer vi då hamna i en global ekonomiskt konkurs som slänger oss  in den djupaste ekonomiska depression som världen nånsin skådat för ett tag fram över. Så vi måste vara mycket kritiskt mot alla former av statliga stötdämpare, även om den mot Grekland är bra eller dålig. Jag har svårt att ta ställning då mina ekonomiska kunskaper inte är på den högsta nivån men kolla in filmen, för det rekommendera jag vad du än är övertygad om för lösningar.

Kolla in trailern här nedan:

En sak till kan jag dock säga och det är att Sverige och övriga Europa och världen mår mycket bättre ekonomiskt att ha borgliga regeringar, för att även om det har släppt räddningspaket som allt kan diskuteras, så finns allt en kritiskt vinkel om pengar kastas i sjön, man har en respekt för andras pengar. Vilket inte vänsterregeringar, som på en gång när det går dåligt öser i väg pengar utan att ha en aning hur mycket det långsiktigt hjälper och om det faktiskt är mer positivt på ett långsiktigt plan, utan kollar mer kortsiktigt. Jag vill inte ens tänka på hur Sverige hade sett ut med en rödgrön regeringen denna mandatperiod.

Det jag också vill nämna som en slutklämd i detta inlägg är att poängtera, det vissa inte verkar förstå att detta inte är en kris för euron med det som sker med exempelvis Grekland just nu. Det är kris som skapas av dessa länder dåliga hantering av sin egen ekonomi och att de inte följer valutasamarbetes spelregler. Krisen hade kommit med eller utan euron och förmodligen hade varit värre utan detta valutasamarbete. jag är otroligt stolt över att tillhöra ett parti som står upp för detta samarbete när alla andra gör det så lätt för sig och skyller på euron.

Andra finner som gjort reklam för filmen eller recenserat den är Mark Klamberg som skriver att han förmodligen inte kommer med om alla slutsatser i filmen när han sett den, men att en rödgrön politik definitivt betyder överdos. Joakim Holmertz tycker filmen är mycket sevärd och den förklarar nationalekonomiskt svåra saker på ett enkelt set (där kan jag inte annat än hålla med). Sen göras också av en mycket bra kritiskt analys av denna person som utan sett film när han skrev inlägget ändå skrivit ett mycket bra inlägg varför det också kan bra med vissa ”överdoser” ibland.

Andra bloggar som skriver om överdos, finanskris, ekonomisk kris, räddningspaket, euron

Bort med förlegade symboler på mynten!

För drygt en vecka sedan gick Republikanska Föreningen ut med att man Riksbanksfullmäktige borde ”modernisera utseendet på sedlar och mynt” genom att ta bort alla kungar och kungliga symboler från sedlarna och mynten för detta så uppmärksammades de i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenska dagbladet, Helsingborg Dagblad, Göteborgs Posten, Sverige Radio i Blekinge.

Detta har dem självklart rätt i. Det finns så mycket bättre personer att hylla genom att sätta dem på de ställen där kungarna är idag. Som Astrid Lindgren som framför allt förtjänar det efter att aldrig fått Nobels litteraturpris, Alfred Nobel, något typiskt för svensk natur som förslagit från RepF en älg, Raol Wallenberg, Ingemar Bergman,  Ingvar Kamprad. Detta var bara bra exempel på vad man kan ha istället det finns mycket andra bra förslag, för detta enda som skulle vara sämre än kungarna är om man sätter dit någon välkänd svensk nazist.

Sen ska man förstås införa euron och där ska man till huvuddel tycker ha europeiska värdesymboler

Andra som skriver om förslaget från Republikanska Föreningen att byta ut kungarna från mynten;
Det som är för förslaget: Jinges Webb och Fotoblogg, Gert Frost, Från min Horisont, Niklas Wilfer , Mad World, Nattis 2.0, Bang your head, Kommunisternas blogg, Klingande som Malm,
Det som är emot förslaget: Kennethbloggen , PO Kjellberg
Andra som bara yttra någon kommentar utan att ta ställning: Anybody’s place

Intressant?