Etikettarkiv: Informationssamhället

Industrissamhället till Informationssamhället

För ett tag sen skrev jag om Internet som gått från att ha varit nördarnas värld till att bli en del av varje persons vardag som allt annat i samhället. Därför tänkte jag nu skriva om hur samhället är inne i ett skifte nu, som den var för 250 år sen med skiftet från jordbrukssamhället till industrisamhället. Detta ändrade samhället i grunden. Det skifte som samhället (när jag säger samhället är det generellt globalt) befinner i nu är skiftet mellan industrisamhället till informationssamhället. Man kan förstås fråga sig varför inte industrisamhället klarade mer än 250 år, medan jordbrukssamhället klarade flera tusen år. Det jag kan tänka mig varför är att det beror på att teknikutveckling är en viktigt del för ett samhälle med dominans av industri, därför stimulerades teknikutveckling och den har därför gått fortare, till skillnad från jordbrukssamhället där teknikutveckling gick långsammare.

Det ska förstås sägas att jordbrukssamhället hade ju ett taskigt läge för det var ett av dem första samhällena i mänsklighetens historia. För att även om industrin dominans kom för 250 år sedan så har industri alltid funnits, men i mindre omfattning och jordbruket finns kvar idag. Samma med information har ju också alltid funnit och möjligheten att fått tag i den. Därför har dessa fenomen/samhällen haft chans att utvecklas parallellt medan jordbrukssamhället dominerat. Det handlar alltså mer vilka vad som kommer dominera inga samhällen kommer någonsin försvinna, men nåt dominerar alltid mer. Till och med jägar- och samlarsamhällen existerar fortfarande idag även fast det var människans första typ av samhälle innan jordbruksrevolutionen.

Informationssamhället har sedan 90-talet lyckas ta mer och mer mark från industrisamhället och precis som att det fanns konflikter när 1750-talet och en bit in på 1800-talet. Där adel tillsammans präster, som framför allt var de konservativa kämpa emot dessa förändringar som var nödvändiga för att inte komma efter i utvecklingen. På samtidigt kämpar dagens konservativa, socialdemokrater mot den förändring som leder fram till något nytt där allt omdanas, till och med arbetsmarknaden. Industrijobben minskar sin dominansen och kommer förlorar den medan tjänstesektorn mer och mer blir den dominerade. Upphovsrättsindustrin som motverkat varje förändring av deras marknad sen grammofonen om inte tidigare och inte ser att det är nya affärsmodeller och en teknikneutral upphovsrätt. Liberaler är den enda part som med öppna armar tog emot industrisamhället och även idag tar emot informationssamhället med öppna armar. Liberaler försvarar framtiden mot alla dem som talar om att det var ”bättre förr” och som säger att samhället är på väg åt fel håll när stora förändringar sker. Liberaler visar på något bättre om man bara bemöter detta på ett snällt sätt. Om man bemöter på ett aggressivt och negativt sätt så slår det bara tillbaka med full kraft och vi har inte det bättre samhälle som det konservativa tro sig försvara.

När skifteten sker i samhället kan det inte motarbetas för då slår det ut så negativt som man trodde skiftandet skulle göra. Det man kan anpassa sig efter det nya samhället som kommer och lära sig hur man når sina drömmar i det samhället.

Intressant?

Snön dominerar även på nätet

Jag noterade att ”snö” är det som dominerar på bloggar.se efter politik som vanligt dominerar där. Samma sak med knuff.se där ”snökaos”  ett av dem ord som dominerar när jag skriver det här. Det visar på hur stort faktiskt Internet är och det för länge sen slutade vara något som bara nördar håller på med. Det som är det största problemet i den fysiska världen är det också på nätet och hur mer dem som växt upp med Internet  blir den dominerade gruppen i samhället kommer man se detta mer (se inte detta som ett angrepp på de bland i äldre generationer som är jättebra på nätet, men det är ändå så att det är den yngre generationen som är den dominerade).

Därför är det också viktigt att lagar är likadana på nätet som i övriga samhället ingen särlagstiftning al a Ipred. Upphovsrätten måste vara byggd efter vad fildelning faktiskt är, inte stöld utan det som lagligt idag när man lånar ut sin DVD till en kompis där har du likheten och detta måste synas i lagboken. Det kommer förstås aldrig gå att debattera denna fråga med den gammal upphovsrättsindustrins företrädare som Antipiratbyrån för dessa har motarbetat varenda teknik förändring av sin industrin från grammofonen till Internet. Varje gång har det varit tal om industrins död och har det skett; nej för dem existera uppenbarligen fortfarande. Här är det alltså bara och vänta ut generationsskiftet i denna industri och senare omstruktureringen. Som börjat skett med Spotify och Voddler.

Läs mer kring dessa ämnen; Teknikneutral lagstiftning, Internet

Intressant?