Etikettarkiv: integration

Det här med medborgarskap

På Liberala ungdomsförbundets kongress för några veckor sen fattades efter intensiv debatt beslut om att ett test på lagar och regler som ska utföras på svenska ska införas för att bli svensk medborgare. Detta ledde till att det största distriktet, mitt hemdistrikt reserverade sig å det starkaste mot beslutet. Det var nog en av de mer kontroversiella besluten kongressen tog och det var de absolut mest uppmärksammade beslutet i medierna efteråt.

Innan jag  kommer in på min åsikt om test så måste jag säga även om man kritiskt mot test behöver man inte var kritiskt medborgarskap som sådant.  Ja, medborgarskap är av princip selektivt, men måste man göra det mer selektiv genom att införa kunskapstest för dem som inte haft turen att födas som svenska medborgare? Jag kan hålla med om att det är mer godtyckligt i dag med olika tidsgränser beroende vilken del av världen du kommer från. Dock är ju inte tidsgräns per se godtyckligare än medborgartest så länge det är samma tidsgräns för alla. Medborgartest är mer selektivt, då ett test är något inte alla klarar av med tidsgränser klarar alla av.

Ställer mig väldigt kritiskt till medborgarskapstest, som många andra debattörer har poängterat handlar det om att man ställer krav på hen som kommer genom Sveriges gräns, men hen som föds av föräldrar med svensk medborgarskap har det helt kravlöst för att få ha sitt svenska medborgarskap, visst hen har en svensk obligatorisk grundskola att gå igenom, dock kan hen faila det totalt men fortfarande har de medborgarliga rättigheterna kvar.  Även om man då skull ersätta obligatorisk test med obligatorisk kurs,  har man krav på godkänt för att erhålla medborgarskap ställer man högre krav på de som kommit genom Sveriges gräns än de som kommit genom föräldrar med svenskt medborgarskap. Förespråkarna pratar  om att att man blir ”Med ett test motiverar man människor, man förväntarsig resultat och undgår problemet att människor enbart går på en obligatorisk kurs utan att egentligen ta till sig något.”, där har vi också ett argument mot svensk grundskola. Ingen har riktigt förklarat för mig varför bara för man haft tur att födas med föräldrar med svensk medborgarskap så ska man få medborgarskap kravfritt, svaret har bara varit att man redan har har sånt krav, men det har jag redan sagt det har man inte. Om då förespråkarna går fram och säger att testet ska gälla alla  och ingen ska få svensk medborgarskap automatiskt tycker jag man är konsekvent, kommer jag förmodligen ha andra principiella invändningar emot.

Då ska jag också vara principiellt konsekvent, jag är oerhört tveksam till medborgarskapet som idé. Talet om medborgarliga rättigheter och att det ska vara särskilja mänskliga rättigheter, förstår jag inte om jag bor på en geografisk plats ska jag väl få all rätt att påverka det politiska styret där och ingen annan ska göra bedömning om jag ska ha den rätten, lika självklart som jag ska ha rätt att flytta dit. Sen att medborgarskapstest ska fyllas med ett språktest, att det exempelvis bara ska få göras på svenska, blir också fel. Varför är det så självkart att Sveriges språk allt förevigt ska vara svenska? Nej det är ingen självklarhet,  då kan man inte bygga en gemenskap runt det. Av samma skäl är jag emot att svenskan blev officiellt språk i Sverige 2007. Vilket språk som talas ska de facto i Myndighetssverige avgöras vad som är mest praktiskt. Att överhuvudtaget bygga gemenskap eller lägga grund för det från statligt håll är fel. Gemenskap är viktigt att känna, men staten ska inte bygga den. Så jag är emot av principiella skäl medborgarskap, framför allt den härstamningsprincip som det svenska bygger på. Dock kan jag i dagens läge se av pragmatiska skäl varför medborgarskap fyller en funktion,  framför allt så blir det väldigt fel om bara ett land avskaffar medborgarskapet. Frågan måste lösas på global nivå och för det måste världens stater bestå av moderna demokratiska rättsstater, vilket vi  alla vet inte världen består av i dag. Dock kan härstamningsprincip tas bort, dock är det av pragmatiska skäl bra om alla som föds innanför Sveriges gränser blir medborgare och alla andra bara behöver söka det om de vill ha det. Kan finnas skäl för nåt undantag där, dock kan jag inte peka på det nu. Integration tar man som viktigt bit i denna fråga, dock är och ska integration handla om att människor inte ska leva i ekonomisk utanförskap eller på något sätta ofrivillig utanförskap. Därför är förstås SFI viktigt och man ska där erbjudas kurser, om man inte har arbete ska det vara obligatorisk för att få hjälp. I kurserna ska också ingå grundläggande samhällskunskap. Det viktiga slutmål för liberal integrationspolitik är att ingen individ ska vara ofrivilligt utanför  samhället.

Som sista del  av inlägget känner jag behov att ta upp detta med ”svenskhet”, för det har används som viktigt argument för kunskapstest för att på så sätt knyta ”svenskhet” till något annat än kulturellt mm. Jag tycker det också att det är viktigt att få bort detta, men kan det verkligen på något sätt göras med hjälp av staten och är det önskvärt. Ska inte individen helt själv få bedöma när den är  en del av svensk gemenskap eller någon annan gemenskap för den delen, inga andra ska göra det varken grupper av individer eller staten.

Andra om medborgarskap och medborgarskapstest: Simon Hedin Larsson, Alliansfritt 2 Clara Sandelind, Agnes Hedberg, Expressens ledarsida, Anna Ekström, Ulf Bjereld, Niklas Odelberg, Absolute Banana. André Nilsson, Bawar Ismail, Benny Lindholm, Adam Cwejman

Läs andra bloggar om medborgarskap, medborgarskapstest,integration, människorätt, det öppna samhället

Unga Folkpartiets valfilm

Nu har Unga Folkpartiet släppt en valfilm som förklarar på ett mycket tydligt sätt hur unga visionära liberala ser på framtiden, hur bostadsbyggandet ska komma igång, integration ska lösa och arbetsmarknadens problematik.

Läs mer; Annika Beijbom, Adam Cwejman, Per Altenberg, Pär Gustafsson, Rasmus Jonlund, Lotta Edholm, Amanda Brihed, Nyheter24, Chrstoffer Fagerberg, Sami, Sandra Isgren

Andra som bloggar om Unga Folkpartet, val 2010

Euron – varför det är bra för Sverige

Såg för ett tag sen en kommentar på min partikollega Christer Sörlidens (FP) blogginlägg, där han skrev om Cecilia Malmström och EU-kommissionens blivit godkänt, som handlade om att FP-märkta bloggar håller tyst om EMU nu när det knakar så mycket i fogarna. Därför tänkte jag nu bevisa att så inte är fallet.

Det är faktiskt att ekonomer fortfarande försvarar EMU, men visst den kåren är splittrade så jag ska inte använda ekonomiska argument för det är inte mina starkaste. Det är så att den Europeiska Union och dess föregångare kom till att de såg att en integration och skapade av ett ömsesidigt beroende mellan de europeiska staterna är en viktigt del av för att hålla kriget borta från Europa. Det har också lyckas ingen av de länder som ingått i EU har krigat med varandra sen andra världskriget, sen har tyvärr inte alla Europas länder ingått i Unionen och gör det fortfarande inte. Vilket lett till krig i exempel sydöstra Europa, på Balkan. Därför är det viktigt att visa från EU att vi har en vilja att släppa in dem och de tjänar på detta så mycket att det reformerar sina länder så det uppfyller EU:s viktigaste krav om demokrati och marknadsekonomi. Det är därför viktigt att fördjupa samarbetet exempelvis ekonomiskt med en gemensam valuta, gemensam miljöpolitik, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och större brottsbekämpning ska skötas av en gemensamt rättsväsende. Det är saker som ser till att EU ännu mer minimera risken för inre allvarliga konflikter av olika slag.

Alla dem olika områden jag nämnde är viktiga pussel för ett europeiskt fredsbevarande, däribland EMU inräknat. Det finns förstås motargument mot alla enskilda frågor, men i sin helhet och när man även tar ner dem per fråga, så överväger fördelar nackdelar. Jag är den första dagens EU:s fel och brister att det lägger sig alldeles i detaljfrågor som lika gärna kan vara medlemsstaterna eller ännu mer lokalt som ner på individnivå. Det finns liksom med EU som svenska staten som det både låta bli allt handlar att ha allt på rätt nivå utifrån effektivt och att individen ska ha stor makt själv som möjligt ska vägas samman.

Jag uppmanar den som skrev kommentaren som jag nämnde i början svara på sin blogg utifrån det jag nu tagit fram som argument, som förstås inte är ekonomiska för den debatten vill jag nu lämna utanför när det gäller EMU och som jag gjort resonera utifrån vad som är EU.s mål.

Mer kring ämnena, Europeiska Unionen, EMU, Euron, fredsprojekt
Intressant?

Integration

Skrev för ett tag sen hur man bäst försvarar de öppna samhället, där jag drog upp skillnader mellan främlingsfientliga och de som vill försvara de öppna samhället, men använder fel medel. Nu tänkte jag ge mig mer in på hur en integrationspolitik ska se ut i det liberala öppna samhället.

Det finns inget lätt svar för den liberala integrationspolitiken, men för mig så är grunden att ingen ska leva i utanförskap eller ofrivillig segregation. Frivillig segregation, om man nu ska kalla det så, ser jag inga problem i, där människor försörjer sig själv, om människor väljer att bosätta sig där människor av samma ursprung som sig själv vad är problemet med detta?. Svenskamerikanernas förfäder gjorde samma sak när det flyttade till USA för finna lyckan de bosatte sig där det kändes hemma i USA, bland andra svenskar. Har USA idag problem med dessa grupper som svenskamerikaner eller andra européer för att de bodde tillsammans? Nej, det har de inte, vad är det då som problemet i Sverige? Är det pga.  större kulturella skillnader än vad det var i svenskar och USA? Visst är det större skillnader mellan kulturerna idag, men det är absolut inte det som är problemet. Problemet ligger istället hur Sverige behandlat människor kommit hit, de flesta ser dem som offer. Detta synsätt är fel, det används i debatten idag, som ”vi kan inte ta hand om alla”. Det handlar inte om att Sverige ska ta hand om alla, det handlar om att man ska ha rätten att flytta var man vill och rätten till förverkliga sig själv. Problemet ligger förstås inte där, för att vilken drivkraft man har om man river upp alla sina rötter för flytta till ett land långt bort, är ens fantasifullhet enorm. Det är liksom ingen slump att många stora gamla svenska varumärken (vill någon ha en länk tar jag fram en) är skapade immigranter. Kan man utnyttja människors fulla potentiella kraft kommer vi långt på vägen i integrationspolitik och en sådan politik skulle knappast behöva finnas. Svenskan är viktigt att lära sig och är nog en viktig del för att få ett jobb för många, men skulle någon klara sig utan statens hjälp, få jobb utan att kunna svenska ska vi inte tvinga denna person att läras sig för då klarar han sig ändå. Men det är med språket kommer få ett eget inlägg är en för viktig fråga för blandas samman. Integration är så mycket enklare än vad svenska politiker är gjort den till sluta behandla immigranter som offer, utan se den möjlighet och ställa visa krav för få ta emot bidrag från, exempelvis gå svenska undervisningen.

Det finns ett tydligt exempel på det jag nu pratar om. Det var en man som med hänsyn av religiösa skäl inte ville skaka hand med den kvinnliga intervjuaren efter arbetsintervju för detta så fick han inte arbetet och han förlorade A-kassan för att han vägrade skaka hand för att de såg som att han inte gjort allt för att få ett arbete. Mannen gick till domstol fick rätt och får skadestånd. Det är visserligen så att alla ska respektera andras religion med mera. Men samtidigt måste också arbetsgivaren få dra en gräns upp den inte anser att den inte accepterar att skaka hand med sina kvinnliga överordnade/kollega och då kan man inte fortsätta få A-kassa för att han gjorde inte allt han kunde för att få ett jobb. Då får man välja mellan principer eller att kunna försörja sig själv och ha rätt till statligt när han behöver. Läs mer om just detta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Intressant?

Språk som fundamament

Nu tänkte jag ta upp hur man kan se på språket som ett fundament när man talar om integration och bryta utanförskapet, man se detta som del tre av serie där jag förklara hur jag tänker kring de öppna samhället, integration och utanförskap. Jag tror på att språket är viktigt när om man ville bryta utanförskapet. Därför står jag bakom att man ska ställa krav på socialbidragstagare att de ska delta i svenskundervisningen för att få vara en av systemet. Men jag är helt emot språkkrav för medborgarskap därför att jag tycker att så länge man inte går och lever på andras skattepengar så spelar det ingen roll om man faktiskt kan svenska. Sen skulle jag förstås själv aldrig vilja bo i ett land där jag inte kunde språket så jag skulle göra allt för lära mig språket. Men individerna ska tvingas till att lära sig svenska om det inte är en bidragstagare som belastar systemet.

Missförstå mig rätt, svenska är en viktig del för att komma in i det svenska samhället, men är det viktigt till den grad att man måste tvinga människor som har egen försörjning på lagligt att kunna svenska? För det första är det min teori att väldigt få personer vill leva i ett land och inte förstå språket, alla människor ska därför ha alla möjligheter att lära sig språket. Sen ska jag inte vara den som förnekar att det finns dem som inte är som alla andra och anstränger sitt bästa för att lära sig språket, men varför är detta ett problem om man försörjer sig själv på ett lagligt sätt? Problemet ligger varför vi har ett stort utanförskap och att det tar långt tid att lära sig svenska, det är att (S)venska staten behandlat immigranter som offer, men dem är egentligen mer handlingskraftiga än många svenskar. Det svenska systemet passivisera dessa person och det är detta som måste få stopp. Med exempel liberalisering av arbetsrätten och mycket av det svenska systemet, trygghetsnätet ska ligga för skydda folk från att falla enda till botten när man gör snedsteg i sitt risktagande. Det ska vara något som tillfälligt skyddar när man faller men sen ska man lika snabbt hoppa upp igen.

Läs om mer kring dessa ämnen; Integration, Svenska, arbetsrätten

Intressant?

Diskussion om hur man bäst försvara det öppna samhället

Det förs nu en diskussion om Islam, invandring och hur man ska lösa integrationsproblem, i delar av nya medievärlden. Efter god vän Philip Wendahls artikel där han försvarar den mördande nederländska politikern Pim Fortuyn , som gått hårt mot Islam, även muslimer. Han uttryckte vilja av att Nederländerna skulle stoppa all invandring (detta skriver Philip om i sin artikel), för att först klara upp de integrationsproblem man har.  Jag är uppväxt med den retoriken från ett svenskt perspektiv,  har alltid fått höra detta ”Jag är inte emot invandring, jag tycker bara man måste stoppa den för att lösa de problem vi har nu” . Så den typ av argument tar jag mig inte till om och om igen, för att problemet löser sig inte bättre bara för att vi stänger gränsen för ett tag. Som jag ser det så är Philip för detta, men han för ändå ett resonemang kring det som får en att tror att han är för det, han uttrycker att det är en poäng kring det. Vilket jag inte finner att det är, som många gånger som sagt har fått chansen att resonerar kring detta.

Men det som jag främst vänder mig mot är det Philip försvarar, vilket är att man ska få genomgå ett värderingstest innan man blir medborgare. Jag håller självklart med Philip om att inga iranska lagar ska råda i Sverige, ingen särlagstiftning med exempelvis Sharia som bara skulle gälla muslimer i Sverige ska finnas. Det ska bara finnas en lag som alla som befinner i Sverige är lika inför. Men problemet är inte här att vi säger att man ska följa svensk lag, annars går det hårt till, man straffas. Problemet är att man genom dessa värderingstest, även kallat medborgartest, ska tvingas tycka att lagarna är bra och dess grund i dem. Men varför ska man inte som medborgare få ha rätten till yttrandefrihet och exempelvis vilja avskaffa demokratin?

Sen håller jag med Philip, som han skriver i sin blogg att man måste nyansera debatten om integration- och migrationspolitik. Tycker inte som säkert vissa andra att Philip är rasist, sverigedemokrat eller åsiktskamrat med Le Pen. Därför tycker inte jag heller Pim Fortuyn, som ännu mer i svensk media har framhållits som en högerpopulist, inte är det, då han och Philip lutar sig mot samma grundprincip, de vill(ville i Fortuyns fall) försvara det öppna samhället vilket varken Le Pen, Danske Folkeparti eller Sverigedemokraterna ville göra. Så debatten måste bara ändras så man inte lägger ihop dem som vill försvara det öppna samhället, som enligt mig tänker fel, med dem som är rasister och helt motverkar det öppna samhället.

Varför tycker jag då att man tänker fel när man ville försvara öppna samhället med exempelvis värderingstest? Jo, för att det öppna samhället går ut på att man först och främst accepterar lagar som skapas för att försvara det öppna samhället (så länge den inte är kontraproduktiv som FRA-lagen). Sen går det ut på att man har rätten att ifrågasätta detta lagar och dess grund, men sen måste vi som stödjer för det öppna samhället stå upp mot islamister, sverigedemokraterna, autonoma grupper mm. Och inte ge vika en tum när det kräver särlagstiftning, etniskt enfald eller proletariatets diktatur. Vi måste bli mycket bättre att försvara det öppna samhället och inte vara så fega eller kalla personer rasister/högerpopulister som som står upp för det öppna samhället, för att då kan människor helt plötsligt tror att det är rasister/högerpopulister som står för detta och då är vi illa ute. Grunden ska för oss stå fast, men alla ska ha rätten att ifrågasätta den, detta är det öppna samhällets komplexitet.

Andra som skriver som skriver det öppna samhället EXPO, Borgåbladet, Dagens Nyheter , Martin Andreasson, Adam Cwejman

Intressant?