Etikettarkiv: upphovsrättsindustrin

Min framtidsvision – i grunden

Valrörelsen har nu fått rekord låg nivå på debattklimatet, LO:s reklamkampanj är ett exempel. Därför startas nu en kampanj där vi i Alliansen ska beskriva den visionära alliansen, #vallians, vi är. Att vi har visioner hur vi vill att detta land och världen ska utvecklas, det kommer bli många visioner, men det kommer alla i grunden vara framtidsoptimistiska. Jag tänkte nu börja med att ta min vision inom mina favoritområden; EU, människorätt och upphovsrätt. Sen kommer jag återkommer med en berättelse om hur samhället ser ut om jag får bestämma 2042, berättande utifrån mitt livsperspektiv.

I min framtidsvision så kommer Sverige ha infört en stark skydd för integritet med exempelvis en författningsdomstol som är stark och sätter stopp integritetskränkande lagar om åker genom Riksdagshuset, även om det i min framtid inte sker så ofta för där finns det konsekvent frihetliga ledamöter som står upp för sina principer, partipiskan existera knappt längre i Sveriges Riksdag. Det har också lett till en stor utredning som gick genom i hela lagbokens konsekvenser för den personliga integriteten. Nu är det också så att tvångssterilisering har en gång för alla upphört, staten har bett om ursäkt till dem som drabbades och gett dem ersättning. Inte längre växer heller barn upp genom att slängas fram och tillbaka mellan olika fosterhem, utan nu kan enkelt använda sig av inhemska adoptioner, där barnen får en trygg uppväxt, om dennes biologiska föräldrar är helt inkompetenta föräldrar eller uttryckt att detta barn kommit i fel tillfälle vid livet och man heller adopterar bort än gör abort. På grund av detta så har också nu HBT-par en verklig rätt som alla andra. Alla som kan arbeta för förbättra sin egen situation gör det och liter mer, jantelagen är numera död, du får se upp till dig själv, hur bra du lyckas och att du får sträva efter mer. Det är också så att människor som faktiskt behöver hjälp får hjälp numera av det sociala trygghetsnätet, inga sjukdomar nedvärderas längre. Har man psykiska och fysiska sjukdomar för svåra för att klara arbetsmarknaden, så får man stöd och hjälp, hålen i det sociala trygghetsnätet har lagas. I detta samhälle garanteras också alla som har behov till vård rätt till det. Det öppna samhället vann mot alla islamofober, framtidsmotståndare och den rädsla som höll på leda oss tillbaka till 1930-talet. Mänsklighet, framför allt västvärlden, har lärt sig av sina misstag.

Vi ser också nu en reformerad upphovsrätt som är teknikneutral, ändå blomstrar kultursektorn som aldrig förr, filmer skapas, musik skapas och sprids överallt. Nu är delning en norm, finner du något du tycker är bra ska du bara dela med dig det till andra så fort du kan. Det underbart hur alla längre upp sina spellistor för musik, filmer och så vidare. Detta har den nya upphovsrättsindustrin använd sig av underlätta delningar, där konsumenterna kan lägga upp sina listor av vad dem gillar och på sätt görs marknadsföring av industrins tjänster och produkter. Detta har gjort att kultursektorn klarar sig utan statliga bidrag blomstrar mer än nånsin än när staten pumpade in pengar.

Det demokratiska underskottet i EU är nu förintat, parlamentet är nu ett riktigt parlamentet där man har två kammaren. Ett där det europeiska medborgarna, eller är det verkligen europeiska efter att Israel, ett demokratiskt Iran, Irak, Syrien gått med och andra i Mellanöstern är på väg in nu fundera man på namnbyte, väljer in personer som står på alleuropeiska partilistor och ett annat som smält samman med ministerrådet där medlemsstaterna är indelade efter storlek väljer det antal från varje stat. Kommission är nu en riktig regering som på parlamentariskt viss måste ha majoritet i parlamentet för sitta kvar och driva genom förslag de har. Presidenten är också en fristående folkvald instans, som tillsammans med regeringen verkställer beslut och denne har vetorätt, besluten parlamenten fattar kräver presidentens underskrift innan de ska verkställas, denne ger också förslag till parlamentet vem som ska bilda regering. Det finns nu också en stark federal konstitution där exempelvis grundläggande rättigheter för unionens invånare fastställs tydligt detta tillsammans med en ihopslagning av EG- och Europadomstolen som är en stark författningsdomstol som lätt stoppar lagar de anser strider mot de grundläggande rättigheterna. Konstitutionen är också mycket tydlig vad som är federalt kompetensområde, inget som sociala trygghetssystem eller sånt diskuteras på federal nivå.

Detta är den framtidsvision som jag har i grunden för samhället på mina favoritområden. Detta kommer en mer allomfattande vision för hur hela de globala samhället ska se ut i min framtid innan berättelsen släpps.

Läs Daniel Rhodins framtidsvision som han skrev för flera månader hos Liberati, Victor Zetterman skriver också om sin framtidsvision. Per Pettersson skriver om sin framtidsvision varje torsdag nu framtill valet.

Andra som bloggar om framtid, framtidsvision, Alliansen, val 2010

Industrissamhället till Informationssamhället

För ett tag sen skrev jag om Internet som gått från att ha varit nördarnas värld till att bli en del av varje persons vardag som allt annat i samhället. Därför tänkte jag nu skriva om hur samhället är inne i ett skifte nu, som den var för 250 år sen med skiftet från jordbrukssamhället till industrisamhället. Detta ändrade samhället i grunden. Det skifte som samhället (när jag säger samhället är det generellt globalt) befinner i nu är skiftet mellan industrisamhället till informationssamhället. Man kan förstås fråga sig varför inte industrisamhället klarade mer än 250 år, medan jordbrukssamhället klarade flera tusen år. Det jag kan tänka mig varför är att det beror på att teknikutveckling är en viktigt del för ett samhälle med dominans av industri, därför stimulerades teknikutveckling och den har därför gått fortare, till skillnad från jordbrukssamhället där teknikutveckling gick långsammare.

Det ska förstås sägas att jordbrukssamhället hade ju ett taskigt läge för det var ett av dem första samhällena i mänsklighetens historia. För att även om industrin dominans kom för 250 år sedan så har industri alltid funnits, men i mindre omfattning och jordbruket finns kvar idag. Samma med information har ju också alltid funnit och möjligheten att fått tag i den. Därför har dessa fenomen/samhällen haft chans att utvecklas parallellt medan jordbrukssamhället dominerat. Det handlar alltså mer vilka vad som kommer dominera inga samhällen kommer någonsin försvinna, men nåt dominerar alltid mer. Till och med jägar- och samlarsamhällen existerar fortfarande idag även fast det var människans första typ av samhälle innan jordbruksrevolutionen.

Informationssamhället har sedan 90-talet lyckas ta mer och mer mark från industrisamhället och precis som att det fanns konflikter när 1750-talet och en bit in på 1800-talet. Där adel tillsammans präster, som framför allt var de konservativa kämpa emot dessa förändringar som var nödvändiga för att inte komma efter i utvecklingen. På samtidigt kämpar dagens konservativa, socialdemokrater mot den förändring som leder fram till något nytt där allt omdanas, till och med arbetsmarknaden. Industrijobben minskar sin dominansen och kommer förlorar den medan tjänstesektorn mer och mer blir den dominerade. Upphovsrättsindustrin som motverkat varje förändring av deras marknad sen grammofonen om inte tidigare och inte ser att det är nya affärsmodeller och en teknikneutral upphovsrätt. Liberaler är den enda part som med öppna armar tog emot industrisamhället och även idag tar emot informationssamhället med öppna armar. Liberaler försvarar framtiden mot alla dem som talar om att det var ”bättre förr” och som säger att samhället är på väg åt fel håll när stora förändringar sker. Liberaler visar på något bättre om man bara bemöter detta på ett snällt sätt. Om man bemöter på ett aggressivt och negativt sätt så slår det bara tillbaka med full kraft och vi har inte det bättre samhälle som det konservativa tro sig försvara.

När skifteten sker i samhället kan det inte motarbetas för då slår det ut så negativt som man trodde skiftandet skulle göra. Det man kan anpassa sig efter det nya samhället som kommer och lära sig hur man når sina drömmar i det samhället.

Intressant?